alcoholslot

Verplicht alcoholslot vanaf 1,8 promille

Vanaf 01/07/2018 hebben de rechters een verplichting om een alcoholslot op te leggen aan bestuurders die betrapt worden met een alcoholconcentratie van 1,8 promille of meer (0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht). Voor recidivisten ligt de grens op 1,2 promille (0,50 mg/l UAL). Voor professionele bestuurders is het wel mogelijk om een alcoholslot op te leggen uitzonderlijk in hun privéwagen. 

Hoe werkt het?

Bij een veroordeling tot een alcoholslot mag je als betrokkene enkel een voertuig besturen dat voorzien is van dit alcoholslot. De betrokkene moet blazen in het alcoholslot en moet een alcoholgehalte hebben dat lager is dan 0,2 promille d.i. het alcoholgehalte in het bloed, pas dan zal het voertuig kunnen starten. Gedurende zijn rit zal de bestuurder op verschillende tijdstippen opnieuw gevraagd worden om te blazen.

Voor 1 juli 2018

Vroeger hadden de rechters de keuze om al dan niet een alcoholslot op te leggen bij een intoxicatie vanaf 0,8 promille (ofwel 0,35 mg/l UAL), ingeval van dronkenschap of van herhaling. In praktijk was dit echter weinig van toepassing. De reden ervoor was het kostenplaatje van een alcoholslot dat gemiddeld 4.000 euro het eerste jaar bedroeg, afhankelijk van het aantal jaren van veroordeling en van het huur of aankoop van het toestel.

Na 1 juli 2018

Bij een lichte alcoholintoxicatie (vanaf 0,8 promille ofwel 0,35 mg/l UAL) blijft de rechter de keuze behouden om al dan niet een alcoholslot op te leggen.

De rechtbank heeft deze vrije keuze echter niet, wanneer die moet oordelen over een zware alcoholintoxicatie, dit is vanaf 1,8 promille ofwel 0,78 mg/l UAL. De rechter wordt dan verplicht om een alcoholslot op te leggen. Een afwijking is echter mogelijk mits een expliciete motivering. Deze afwijking is echter de uitzondering. 

Er bestaat zelfs geen afwijkingsmogelijkheid in geval van recidive. De rechters zijn volledig gebonden om de bestuurders die binnen de 3 jaar opnieuw veroordeeld worden opnieuw een alcoholslot op te leggen, bij vaststelling van een alcoholgehalte vanaf 1,2 promille (ofwel 0,50 mg/l UAL. Daarbovenop is de betrokkene verplicht om de 4 herstelexamens opnieuw af te leggen en ontvangt hij/zij een rijverbod van minimum 3 maanden bij een eerste herhaling.

Veroordeling professionele bestuurders

Bepaalde categorieën (bv. C(1), CE,…)  kunnen worden uitgesloten worden van de alcoholslot op voorwaarde dat de overtreding niet begaan werd met deze categorie. Er is echter geen uitsluiting mogelijk als er sprake is van herhaling.

Rijbewijs met code 69

Wie veroordeeld wordt tot alcoholslot wordt voorzien van code 69 op zijn rijbewijs. De betrokkene heeft echter de keuze; gaat die niet over tot installatie van een alcoholslot en verkiest de betrokkene een feitelijk verval van zijn rijbewijs, dan wordt het rijbewijs niet aangepast. De betrokkene moet zijn rijbewijs dan gaan afgeven bij de griffie.

Sancties

Wanneer de voorwaarden van het programma niet worden nageleefd door de betrokkene, wordt het Openbare Ministerie geïnformeerd door de omkaderingsinstelling. Het naleven van het alcoholslotprogramma bestaat uit een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en/of een geldboete van 500 tot 2.000 euro. Bijkomend is er ook een rijverbod van minimum dezelfde periode als de periode voor het opgelegde alcoholslot.