Nood aan een advocaat? U wenst juridisch advies? U werd gedagvaard voor de rechtbank? U wenst met uw zaak naar de rechtbank te stappen? Uw juridische problemen zijn onze zorg!


Advocatenkantoor 9080 is een all-round advocatenkantoor dat zich richt tot zowel particulieren als ondernemingen.

Nood aan een advocaat? U wenst juridisch advies? U werd gedagvaard voor de rechtbank? U wenst met uw zaak naar de rechtbank te stappen? Uw juridische problemen zijn onze zorg!


Advocatenkantoor 9080 is een all-round advocatenkantoor dat zich richt tot zowel particulieren als ondernemingen.

Nood aan een advocaat? U wenst juridisch advies? U werd gedagvaard voor de rechtbank? U wenst met uw zaak naar de rechtbank te stappen? Uw juridische problemen zijn onze zorg!


Advocatenkantoor 9080 is een all-round advocatenkantoor dat zich richt tot zowel particulieren als ondernemingen.

Over ons

Het advocatenkantoor dat jarenlang gevestigd was in Gent en sinds een aantal jaren is overgebracht naar Lochristi kan steunen op meer dan 30 jaar ervaring in de algemene rechtspraktijk.

Daarnaast heeft het kantoor een specialisatie uitgebouwd in onder andere handelsrecht (overnames, handelsagentuur, contracten, enz...), personen- en familierecht (echtscheidingen, erfenissen, procedures onderhoudsgelden, verblijfsregeling, procedures i.v.m. afstamming kinderen: betwistingen vaderschap, adoptie, erkenning, enz...), arbeidsrecht, bouwzaken, verkeer (snelheidsovertredingen, dronkenschap, alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf, enz...), aansprakelijkheidsrecht (begeleiding slachtoffers van misdrijven, ongevallen of andere schadegevallen, opstellen schade-eis naar aanleiding van letselschade en/of materiële schade, e.d.m.),  huur en handelshuur, pacht, brouwerijcontracten, sportrecht, medisch recht (o.m. procedures bij fonds voor medische ongevallen) en jeugdrecht (alle geschillen, conflicten, verontrustende opvoedingssituaties, tekortkoming onderhoudsplicht ivm minderjarigen/kinderen).

Ook voor uw incasso van onbetaalde facturen en rekeningen kunt U steeds bij advocatenkantoor Heirman terecht. Wij beschikken immers over een ruime ervaring in deze materie, waardoor wij Uw zaak op een snelle, accurate en effectieve wijze kunnen regelen. Wij pogen om de kosten voor de invordering van uw onbetaalde facturen op uw schuldenaar te verhalen zodat dit voor u gratis wordt. Zie voor verdere uitleg www.incasso-advocaat.be

Advocatenkantoor 9080 onderscheidt zich door een individuele benadering van iedere zaak, waarbij het directe contact met de cliënt voorop staat.

Wij werken met verscheidene externe medewerkers-advocaten met jarenlange ervaring in diverse rechtsdomeinen.

Gedagvaard voor de politierechtbank... Wat nu?

U werd gedagvaard voor de Politierechtbank, maar wil de kosten voor een advocaat vermijden? Dat kan!

Wat veel mensen niet weten is dat zij recht hebben op kosteloze juridische bijstand via de verzekeringspolis 'rechtsbijstand' van hun wagen. Dergelijke polissen dekken immers in vele gevallen de kosten voor een advocaat indien u gedagvaard wordt voor een verkeersmisdrijf.

Voor meer informatie i.v.m. de polis rechtsbijstand contacteert u best uw verzekeringsmakelaar.

Indien u gedagvaard werd voor de Politierechtbank voor een verkeersovertreding (snelheid, alcoholintoxicatie, dronkenschap, vluchtmisdrijf, enz...) of verkeersongeval en over een polis rechtsbijstand beschikt, mail gewoon uw dagvaarding door en wij zorgen voor uw gratis verdediging via uw rechtsbijstandsverzekering!

Overige vragen?

  • U wenst een probleem te proberen oplossen via bemiddeling
  • U werd gedagvaard voor een andere gerechtelijke instantie?
  • U overweegt naar de rechtbank te stappen, maar wenst een voorafgaand advies?
  • U wenst een contract juridisch correct te laten opstellen of te laten nazien?
  • Begeleiding bij de overname van een handelszaak of vennootschap?
  • Uw onderneming heeft financiële moeilijkheden en wenst een oplossing?
  • U overweegt een echtscheiding of een einde te maken aan een samenwoning?
  • U heeft problemen met uw aannemer of architect in het kader van een bouwgeschil.

Via deze weg kunt u een eerste advies krijgen omtrent uw zaak. Contacteer ons nu! 

Contact