Rechtsplegingsvergoedingen 2022

  Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag
Tot € 250,00 € 210,00 € 105,00 € 420,00
Van € 250,01 tot € 750,00 € 280,00 € 175,00 € 700,00
Van € 750,01 tot € 2.500,00 € 560,00 € 280,00 € 1.400,00
Van € 2.500,01 tot € 5.000,00 € 910,00 € 525,00 € 2.100,00
Van € 5.000,01 tot € 10.000,00 € 1.260,00 € 700,00 € 2.800,00
Van € 10.000,01 tot € 20.000,00 € 1.540,00 € 875,00 € 3.500,00
Van € 20.000,01 tot € 40.000,00 € 2.800,00 € 1.400,00 € 5.600,00
Van € 40.000,01 tot € 60.000,00 € 3.500,00 € 1.400,00 € 7.000,00
Van € 60.000,01 tot € 100.000,00 € 4.200,00 € 1.400,00 € 8.400,00
Van € 100.000,01 tot € 250.000,00 € 7.000,00 € 1.400,00 € 14.000,00
Van € 250.000,01 tot € 500.000,00  € 9.800,00 € 1.400,00 € 19.600,00
Van € 500.000,01 tot € 1.000.000,00 € 14.000,00 € 1.400,00 € 28.000,00
Boven € 1.000.000,01 € 21.000,00 € 1.400,00

€ 42.000,00

* bedragen aangepast aan de indexatie en geldig vanaf 01/04/2022

Voor de toepassing van dit artikel wordt het bedrag van de vordering vastgesteld overeenkomstig de artikelen 557 tot 562 en 618 van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bepaling van de bevoegdheid en de aanleg. Wanneer het geschil betrekking heeft op de titel van een uitkering tot onderhoud, wordt in afwijking van artikel 561 van hetzelfde Wetboek het bedrag van de vordering berekend, ter bepaling van de rechtsplegingsvergoeding, op basis van het bedrag van de annuïteit of van twaalf maandelijkse termijnen.

Art. 3. Voor de geschillen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen bedraagt het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding € 1.680,00 het minimum bedrag € 105,00 en het maximum bedrag € 14.000,00.

Art. 4. In afwijking van de artikelen 2 en 3 worden de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding voor rechtspleging bedoeld in artikelen 579 en 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek vastgesteld als volgt:

 *

Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag
Voorzitter van de arbeidsrechtbank      
Tot € 2.500,00 € 51,04 € 37,04 € 65,04
Boven € 2.500,01 € 102,00 € 81,00 € 123,00
Niet in geld waardeerbaar € 51,04 € 37,04 € 65,04
Arbeidsrechtbank      
Tot € 249,99 € 51,04 € 37,04 € 65,04
Van € 250,00 tot € 619,99 € 102,00 € 81,00 € 123,00
Van € 620,00 tot € 2.500,00  € 153,05 € 125,05 € 181,05
Boven € 2.500,00 € 306,10 € 264,10 € 348,10
Niet in geld waardeerbaar € 153,05 € 125,05 € 181,05
Arbeidshof      
Tot € 249,99 € 68,05 € 54,05 € 82,05
Van € 250,00 tot € 619,99 € 136,04 € 115,04 € 157,04
Van € 620,00 tot € 2.500,00  € 204,09 € 169,09 € 225,09
Boven € 2.500,00 € 408,10 € 352,10 € 464,10
Niet in geld waardeerbaar € 204,09 € 169,09 € 225,09

* bedragen aangepast aan de indexatie en geldig vanaf 01/04/2022.