Update: naamgeving en gelijkheid tussen man en vrouw

Tot voor kort kreeg een kind in geval van onenigheid tussen de ouders betreffende de naam de naam van de vader of de naam van de meemoeder. Deze regelgeving werd recentelijk vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

Inmiddels is er een nieuwe wet betreffende de wijze van naamsoverdracht aan kinderen, dewelke in werking is getreden op 1 januari 2017.

Bij onenigheid tussen de ouders zal het kind de dubbele naam krijgen waarbij de naam van vader of de meemoeder en de naam van moeder naast elkaar in alfabetische volgorde worden gebruikt.

Indien een ouder zelf reeds een dubbele naam heeft, kan die ouder kiezen welke naam hij of zij doorgeeft. Bij gebreke aan keuze zal het deel van de dubbele naam die wordt doorgegeven worden bepaald op basis van alfabetische volgorde.

Ouders van kinderen die geboren zijn na 31 mei 2014 en de naam van de vader of de meemoeder dragen wegens onenigheid of afwezigheid van keuze van de ouders, kunnen een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar de kinderen werden ingeschreven met de vraag deze kinderen de dubbele naam toe te kennen. Dit is mogelijk tot 30.06.2017.

Opgelet: dergelijke verklaring kan enkel uitwerking hebben indien er geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen zijn op de dag van de aanvraag.