Bart Raes

Bart Raes is in juli 1991 afgestudeerd als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent.

Na o.a. zijn legerdienst vatte hij in april 1994 zijn stage aan op het kantoor van de Gentse strafpleiter Mr. L.J. Martens en heeft hij sedertdien meer dan 30 jaar ervaring als advocaat aan de balie opgebouwd.

Hij wordt sinds 1994 regelmatig aangesteld als bewindvoerder en is in 1999 benoemd tot plaatsvervangend Vrederechter van het Kanton Zelzate.

Hij volgde de postuniversitaire opleiding van curator-vereffenaar en van bewindvoerder en schoolt zich jaarlijks verder bij in verschillende rechtsdomeinen.

Sedert 2015 is hij ook houder van het getuigschrift "Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken", wat betekent dat hij gemachtigd is om voor het Hof van Cassatie op te treden in strafzaken.

Hij heeft een bijzondere interesse voor:

  • aansprakelijkheidsrecht
  • verkeersrecht en lichamelijk schade
  • sociaal recht
  • strafrecht
  • familierecht
  • overeenkomstenrecht, w.o. aannemingsrecht, huur en pachtrecht
  • handelsgeschillen en invordering van facturen
  • bewind

Neem direct contact op met Bart Raes