Tarieven

De rekening bestaat uit een deel erelonen en een deel kosten.

Deze kosten omvatten de gerechtskosten (rolrechten, deurwaarderskosten, vertalingen, gerechtsdeskundigen, enz...) alsmede algemene kosten zoals aanleg dossier (125 euro), kantoorkosten, verplaatsingen (0.5 euro/km), kosten voor kopies (0.30 euro), faxen en redactie briefwisseling (10 euro/blad), redactie procedurestukken (12 euro/blad), verwerking mails, enz.

De erelonen worden in principe berekend volgens een uurtarief vanaf € 165,00 (vanaf 1.01.2023). Afhankelijk van de aard, hoogdringendheid, ervaring en deskundigheid alsmede het behaalde resultaat kan dit tarief aangepast worden.

Vanaf 01/01/2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan een BTW-tarief van 21%. Alle bedragen vermeld op de website zijn BTW exclusief.

Tijdens de loop van een dossier worden provisies of voorschotten gevraagd waarna bij het afsluiten van het dossier een eindafrekening wordt overgemaakt waarop de reeds betaalde provisies worden toegerekend. 

Voor bedrijven kan er ook een abonnementsprijs afgesproken worden.

Het meest nuttige is met een concreet probleem op consultatie te komen waarbij dan concrete afspraken inzake het ereloon worden vastgelegd.